Integritetspolicy

Skapad: 24 januari 2023

Uppdaterad: 24 januari 2023

Denna integritetsplolicy gäller för:

Arkipelagen Företagscenter AB

Stora Åvägen 21

436 34 Askim

Sverige

e-post: info@arkipelagen.com

Telefon: 031-723 84 00

Sekretespolicyn avser använding och utlämnande av den information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://arkipelagen.com) (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till densamma bör du inte använda Tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan eventuellt förhandsmeddelande och publicerar då reviderad integritetspolicy för Tjänsten här. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den publicerats på Tjänsten. Din fortsatta använding av Tjänsten efter denna tid utgör ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att de regelbundet granskar den här sidan.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi kommer att använda informationen som vi samlar in i följande syften:

  • Administration info

Om vi vill använda din information för något annat syfte kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast för dessa syften, om vi inte enligt lag är skyldiga att göra annat.

HUR VI DELAR DIN INFORMATION

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part utan att begära ditt samtycke, utom för begränsade omständigheter enligt beskrivning nedan:

  • Ad service
  • Analytics
  • Data collection & process

Vi kräver att tredje part använder personlig information endast för för det ändamål samtycke givits och att inte behålla den längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda syfte.
Vi kan också dela din personliga information för följande: (1) att följa tillämpliga lagar, förordningar, domstolsbeslut eller annan juridisk orsak; (2) för att fullfölja dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot eventuell tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

DINA RÄTTIGHETER

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter, få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot det aktiv bearbetning av dina uppgifter, be oss att dela din personliga information med annan, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss att behandla dina uppgifter, och sådana andra rättigheter som kan vara relevant enligt gällande lagar. För frågor om den information vi har om dig kan du kontakta oss på arkipelagen@arkipelagen.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med gällande lag.
Observera att om du inte tillåter oss att hämta eller behandla de personuppgifter som krävs, eller drar tillbaka ditt samtycke att behandla desamma för nödvändiga ändamål, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information lagrades.

KAKOR (COOKIES)

Läs mer om hur vi använder kakor och dina val i vår Kak-policy.

SÄKERHET

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll.

TREDJEPARTSLÄNKAR OCH ANVÄNDNING AV DIN INFORMATION

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Vår integritetspolicy gäller inte för tredje part. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

KLAGOMÅL OCH DATASKYDDSOMBUD

Om du har några frågor eller funderingar angående behandling av din information som är tillgänglig hos oss kan du kontakta oss på:
Arkipelagen Företagscenter AB,
Stora Åvägen 21, 436 34 Göteborg,
Mejl: arkipelagen@arkipelagen.com.
Vi kommer att hantera ditt ärende i enlighet med gällande lag.